Postarali się

20 grudnia 2006

Pieniądze na trzy radomskie inwestycje znajdą się  w przyszłorocznym budżecie państwa. To efekt starań parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

 Posłowie partii zgłosili wnioski w formie poprawek do budżetu o sfinansowanie budowy siedziby sanepidu, dokończenie robót w obiekcie straży pożarnej, a także wykonanie projektu sądu rejonowego i prokuratury rejonowej.

- 3 mln zł zostanie przeznaczone na wykup działki pod przyszły Sanepid – informuje posłanka Lucyna Wiśniewska. – Budowa nowej siedziby dla tej instytucji jest koniecznością. Nie może tak być, by firma, która kontroluje innych, sama pracowała w takich, jak teraz warunkach.

Lucyna Wiśniewska przypomina, że obecnie stacje sanepidu ulokowane są w dwóch, oddalonych o kilka kilometrów od siebie miejscach.  Ponadto o zwrot budynku na Józefowie od dłuższego czasu dopomina się jego właściciel - szpital.

Kolejne 4 mln 200 tys. zł z ogólnopolskiego budżetu przeznaczone zostanie na dokończenie budowy siedziby Państwowej Straży Pożarnej. – Obiekt realizowany jest od kilku lat, a to automatycznie zwiększa koszty – przekonują posłowie PiS. - Teraz będzie możliwe dokończenie prac jeszcze w 2007r.

W nowej siedzibie PSP przy ul. Traugutta ulokowane zostanie m.in. centrum zarządzania kryzysowego i powiadamiania ratunkowego.

Jest też dobra wiadomość dla pracowników i klientów wymiaru sprawiedliwości.  - W budżecie na 2007. r znajdą się pieniądze  - 1 mln zł. - na wykonanie dokumentacji projektowej pod sąd i prokuraturę rejonową na Obozisku – podkreśla posłanka Marzena Wróbel. – Wszyscy wiemy, że obecna siedziba sądu nie spełnia wymogów konwojowania podejrzanych, nie ma sali rozpraw dla osób szczególnie niebezpiecznych, a wąskie korytarze utrudniają ewakuację. 

Reklama