Reklama

Pozostawmy 1 % na Mazowszu

12 kwietnia 2011
Aż 1113 organizacji pozarządowych na Mazowszu czeka w tym roku na przekazanie im 1 proc. W ub. r. co drugi z nas skorzystał z tej możliwości, przkazując 85 mln zł. Gdyby jednak z tej szansy skorzystali wszyscy Mazowszanie – do hospicjów, schronisk dla zwierząt, świetlic dla dzieci mogłoby trafić blisko 30 mln zł więcej.

 

Jak widać ważna jest każda złotówka. Dlatego wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski wspólnie apelują – przekażmy 1 proc. na mazowieckie organizacje pozarządowe.
Wykaz organizacji pożytku publicznego jest dostępny na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268. Do rejestru są wpisane organizacje, które działają transparentnie i przedstawiły swoje sprawozdania finansowe oraz merytoryczne – przypomina wojewoda Jacek Kozłowski. Są bardzo potrzebne - pomagają cierpiącym, rozwijają młode talenty, działają niemal we wszystkich obszarach życia społecznego, są podstawą demokracji – dodaje.

- Chciałbym zaapelować szczególnie do tych osób, które uważają, że jeden procent ich podatku to mała kwota, która niczego nie zmieni, na nic się nie przełoży. Nic bardziej błędnego. Gdybyśmy wszyscy w zeszłym roku przekazali 1 proc. – do mazowieckich organizacji trafiłoby 30 mln zł więcej. To są bardzo konkretne pieniądze. Pomyślmy, ile dobrych, potrzebnych i ważnych rzeczy można by dzięki tym środkom zrobić – podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Od 2004 r. organizacje pozarządowe, posiadające status organizacji pożytku publicznego, zyskały dodatkową możliwość pozyskania środków na swoją działalność – każda osoba rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych może przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Przekazanie 1 proc. nic nas nie kosztuje, nie jest także czasochłonne. Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wskazać fundację czy stowarzyszenie, które chcemy wesprzeć. Pieniądze przekazują naczelnicy Urzędów Skarbowych. Korzyść jest obopólna – organizacje zyskują dodatkowe fundusze, a my mamy szansę zdecydować na jaki cel przekażemy część swoich podatków.

Ile pieniędzy wpłynie w tym roku do organizacji pożytku publicznego?  Wszystko zależy od nas samych. Tegoroczna kampania organizowana wspólnie przez wojewodę mazowieckiego i marszałka województwa mazowieckiego „Sam zdecyduj! Przekaż 1 proc. na mazowieckie organizacje pozarządowe.” ma na celu zachęcenie Mazowszan do tego działania. Plakaty w tej sprawie zostaną wywieszone m.in. w pociągach Kolei Mazowieckich, w delegaturach urzędu marszałkowskiego, urzędu wojewódzkiego czy w podległych im jednostkach.

Jak było w zeszłym roku? Dobrze, ale nie najlepiej. W 2010 r. 2 185 652 mieszkańców województwa mazowieckiego przekazało w ramach mechanizmu 1 proc. – 85,2 mln zł, co stanowi 23 proc. ogółu kwoty przekazanej przez podatników w kraju i plasuje województwo mazowieckie na pierwszym miejscu wśród innych województw. Można zatem powiedzieć, że w zeszłym roku niemal co drugi mieszkaniec regionu zdecydował się na świadome wykorzystanie swojego 1 proc. Niestety można także powiedzieć, że co drugi z tej możliwości nie skorzystał.

Łączna kwota podatku wynikająca z zeznań PIT za 2009 r. to 11,36 mld zł. Gdyby zatem wszyscy podatnicy w zeszłym roku skorzystali z możliwości przekazania 1 proc., organizacje pożytku publicznego otrzymałyby nie 85,2 mln zł, ale aż 113,6 mln zł. Podsumowując, 30 mln zł więcej mogłoby trafić do organizacji, gdyby wszyscy mieszkańcy Mazowsza zadeklarowali w swoim zeznaniu podatkowym chęć przekazania 1 proc. Z całą pewnością środki te zostałyby bardzo dobrze wydane.

W województwie mazowieckim działa niemal 20 tys. organizacji pozarządowych. 1113 z nich jest uprawnionych do otrzymywania 1 proc. Wszystkie one wspierają osoby najbardziej potrzebujące i podejmują inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Zakres działań jest bardzo szeroki, od działalności społecznej do kulturalnej. Efekty to m.in. świetlice dla dzieci, hospicja, schroniska dla zwierząt, stypendia dla najbiedniejszych, ale także imprezy kulturalne, koncerty czy wystawy. To także wsparcie w sytuacjach najtrudniejszych, kiedy zawodzą wszelkie inne możliwości pomocy – np. zbiórki funduszy na leczenie czy zakup sprzętu medycznego.

Organizacje pozarządowe funkcjonują dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i pasji członków. Ze swojej działalności nie czerpią zysku, utrzymują się ze składek członkowskich, ofiarności darczyńców, dotacji zdobywanych w konkursach ogłaszanych przez organy administracji publicznej – głównie samorządy terytorialne.

Źródło: recznik prasowy wojewody amzowiueckiego