• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

PPL powtórzy przetarg na rozbudowę pasa startowego na lotnisku. Ale w innym wariancie

18 lutego 2019

Nowy przetarg na przebudowę i wydłużenie drogi startowej na radomskim lotnisku odbędzie się w innym wariancie, ale zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi tak, jak wześniej planowano w sierpniu 2020 – informuje w komunikacie PPL.

 

220515lot09

 

Przypomnijmy: pierwszy przetarg ogłoszony przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” dotyczący przebudowy i wydłużenia pasa startowego, zakładał, że inwestycja będzie kosztować około 88 mln zł, a budowa potrwa – 52 tygodnie.Tymczasem jedyna firma, która zgłosiła się do przetargu zaoferowała cenę aż o około 200 mln zł wyższą. Przetarg został unieważniony 31 stycznia br. ” (..) wysokość (ceny – przyp. autor) w dużej mierze wiązała się z wzięciem pod uwagę wszystkich ryzyk po stronie wykonawcy, w szczególności dotyczących uwzględnienia maksymalnego zakresu robót sprowadzających się w praktyce do wybudowania nowej drogi startowej, a nie jej przedłużenia o 500 metrów, jak również kwestii uzyskania nowych pozwoleń” – wyjaśnia PPL w swoim komunikacie. Zaznacza również: „Z uwagi na jakość dokumentacji przejętej z miejskiej spółki, warunki pozostawiały wiele kwestii otwartych, w tym istotne kwestie ryzyk dla wykonawców”. „W trakcie postępowania przetargowego do PPL wpłynęło około 400 pytań, które wymagały wyjaśnienia.”

Jak się okazało PPL rozważał dwie możliwości. W wariancie pierwszym brał pod uwagę powtórzenie przetargu na dokładnie takich samych zasadach, w identycznym kształcie przyjmując, że tym razem wykonawcy będą bazowali na uzyskanych wcześniej odpowiedziach, w szczególności dotyczących projektu budowlanego, jednak przy jednoczesnym wydłużeniu czasu realizacji inwestycji z 52 do 64 tygodni. Wówczas otwarcie kopert nastąpiłoby 27 lutego.

Po analizie – informuje PPL – zdecydowano o wyborze wariantu drugiego, w którym „wyniki tych analiz zostaną odzwierciedlone w postaci wprowadzonych zmian do dokumentacji przetargowej, doprecyzowując zakres robót i zwiększając ryzyko związane z procesem inwestycyjnym. Również w tym wariancie wydłużono czas realizacji inwestycji do 64 tygodni”.

W komunikacie PPL czytamy, że „zarówno wariant pierwszy, jak i wariant drugi powtórzonego postępowania skutkują zakończeniem prac oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w sierpniu 2020. Jest to zatem termin bezpieczny w stosunku do planowanej daty otwarcia lotniska, jaką jest listopad 2020”.

W ocenie PPL wariant drugi daje również większe prawdopodobieństwo jego skutecznego zakończenia. Według zaktualizowanego harmonogramu rozpoczęcie kolejnego postępowania przypada na pierwszą połowę marca 2019 r (po zaktualizowaniu dokumentacji przetargowej), natomiast podpisanie umowy z wykonawcą przewidziane jest na drugą połowę czerwca 2019 roku. Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, nastąpi w końcu sierpnia 2020.

Nowy przetarg ma być ogłoszony w marcu.

kat, bdb

 

 

 

Tags

Dodaj komentarz