• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Pracownie – konfrontacje. Wystawa Aleksandra Olszewskiego i współpracowników

10 maja 2019

Galeria Łaźni (ul. Traugutta 31/33) zaprasza dzisiaj, 10 maja, o godz. 17 na I część wystawy z cyklu Pracownie – Konfrontacje „Bez powtórzeń – Aleksander Olszewski 75+”. Ekspozycja czynna będzie do 24 maja.

 

3x3 Morfoizm

 

W tegorocznej edycji prezentowana jest twórczość i sylwetka inicjatora szkolnictwa artystycznego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (dawniej Politechniki Radomskiej) prof. Aleksandra Olszewskiego oraz jego współpracowników, których zmotywował do kariery akademickiej. W I części są to : Andrzej Brzegowy, Hanna Wojdała-Markowska, Andrzej Markiewicz, Jan Trojan, Łukasz Rudecki.

Prof. Olszewski tak pisze o wystawie: (…) stawia sobie (ona) za cel zaprezentowanie mojej twórczości z ostatnich lat oraz prac kilkorga 
z moich najbliższych współpracowników z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu im. Kazimierza Pułaskiego. Dokonanie wyboru artystów do tej wspólnej prezentacji było bardzo trudne, bo większość pracowników na różnych płaszczyznach ze mną współpracowała prawie przez 20 – 25 lat. Zdecydowałem się na kryterium awansu naukowo-zawodowego, który odbywał się na radomskiej uczelni, najpierw w ramach katedry, a później wydziału sztuki. Wybrani zaczynali współpracować ze mną jako asystenci, przeszli wszystkie stopnie wtajemniczenia i w tej chwili są już profesorami, doktorami habilitowanymi lub wykładowcami. W pewnej części byli też moimi dyplomantami. Struktura którą tworzyłem i prowadziłem, była otwarta na różne koncepcje działania, twórczą swobodę i samodzielne myślenie. Sądzę, że wystawa to pokaże, dlatego zdecydowałem się nadać jej tytuł „Bez powtórzeń”.

 

Tags

Dodaj komentarz