Prof. Zbigniew Łukasik wybrany rektorem UTH na kadencję 2016 -20

3 marca 2016

Prof. Zbigniew Łukasik będzie rektorem Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego drugą już kadencję. Dziś kolegium elektorów uczelni wybrało go do pełnienia tej funkcji w latach 2016 – 2020.

     
Prof. Zbigniew Łukasik

Prof. Zbigniew Łukasik

  W skład kolegium wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. - Wybór prof. Zbigniewa Łukasika na drugą kadencję to dowód zaufania, uznania i poparcia społeczności Uniwersytetu dla profesora i jego wizji rozwoju uczelni, a jednocześnie wyraz nadziei na kontynuację podjętych w ostatnich latach działań - zapewnia rzeczniczka rektora Aneta Mirosz. W najbliższych tygodniach odbędą się wybory na prorektorów UTH, których kandydatury zgłasza rektor - elekt, a następnie dziekanów i prodziekanów ośmiu wydziałów uniwersytetu. Procedurę wyborczą w uczelni zakończy wybór członków senatu oraz rad wydziałów. kat
Tags