Projekt budżetu Radomia na 2019 rok gotowy. Rekordowe inwestycje na prawie 244 mln zł

16 listopada 2018

O 95 mln zł więcej na inwestycje niż w tym roku (łącznie prawie 244 mln zł). – To rekordowa kwota w budżecie Radomia w ciągu ostatnich kilkunastu lata. Moja filozofia pozostaje niezmienna: chcę realizować takie przedsięwzięcia, które sprawiają, że Radom jest miastem przyjaznym dla każdego i w którym wygodnie się żyje – podkreśla prezydent Radosław Witkowski.

 
Prezydent przedstawił założenia budżetu na konferencji prasowej

Prezydent przedstawił założenia budżetu na konferencji prasowej

  Projekt najważniejszego dokumentu finansowego miasta wpłynął zgodnie z przepisami do Biura Rady Miejskiej miejskiej wczoraj. Dzisiaj prezydent przedstawił dziennikarzom główne założenia budżetu i kwoty przeznaczone na wydatki miasta. - To kontynuacja zmian, jakie rozpoczęliśmy w 2014 roku, realizacja postulatów z kolejnych lat i moich zobowiązań wyborczych -dodaje Radosław Witkowski. Projekt zakłada dochody w wysokości 1 mld 254 mln zł i wydatki na poziomie 1 mld 342 mln zł, przy czym dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o prawie 66 mln zł. Prawie 90 mln zł to tzw. dochody majątkowe, w tym dotacje z budżetu państwa czy funduszy unijnych. Budujemy Wojska Polskiego i trasę N-S, realizujemy projekt multimodalny Dwie największe inwestycje zaplanowane na przyszły rok to kontynuacja przebudowy al. Wojska Polskiego (54 mln zł) oraz realizacja (wspólnie z powiatem radomskim) tzw. projektu multimodalnego  - 41,6 mln zł, w tym aż około 30 mln zł na zakup autobusów elektrycznych, a ponadto budowę nowych wiat przystankowych, przebudowę parkingu przy ul. Kelles-Krauza, budowę ścieżek rowerowych. W planach jest też kontynuacja budowy trasy N-S (17,8 mln zł), budowa Centrum Rehabilitacji (17,8 mln zł), a także rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego, w tym kamienicy Deskurów i  ratusza (22,6 mln zł). Prezydent zawarł w projekcie budżetu miasta także inwestycje w infrastrukturę drogową. Znalazła się tu m.in. przebudowa ul. Kierzkowskiej (5 mln zł), Małęczyńskiej (1 mln zł) oraz Bernardyńskiej (800 tys. zł), a także dokończenie budowy  Małcużyńskiego. W planie inwestycyjnym miasta zostały również zarezerwowane pieniądze na kontynuację Radomskiego Programu Drogowego (2 mln zł) oraz Radomskiego Programu Chodnikowego (1 mln zł). – Na utwardzanie dróg gruntowych na razie wpisaliśmy kwotę 2 mln zł, ale mamy świadomość, że samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z programu rządowego. Zarezerwowaliśmy pieniądze na wkład własny i będziemy zabiegać o każdą złotówkę, jaka będzie do zdobycia – tłumaczy prezydent. Ulice i Radomskie Centrum Kultury Inne inwestycje planowane na przyszły rok to modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych, rewitalizacja parku na Obozisku, kontynuacja budowy hali sportowej przy PSP nr 15, budowa układu drogowego wokół Radomskiego Centrum Sportu, oświetlenie ulic miasta i przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na Wólce Klwateckiej. W projekcie budżetu są też zarezerwowane pieniądze na inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i opracowanie dokumentacji projektowej Radomskiego Centrum Kultury. - Planujemy, że stanie ono u zbiegu ulic Okulickiego i Mireckiego i będzie budowane przede wszystkim z myślą o siedzibie dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą - wyjaśnia wiceprezydent Konrad Frysztak. Ponadto kwota 4,8 mln zł zostanie przeznaczona na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego. Są to m.in. nowa sala dla "Hubala", remont pomników „Mogiła zbiorowa” i „Mogiła indywidualna”, budowa boiska na Godowie, budowa parkingu nad zalewem na Borkach, budowa ścieżki rowerowej na Glinicach, czy placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu XV-lecia. Prognozowane zadłużenie miasta wyniesie 530 mln zł, ale pod warunkiem, że radni zgodzą się na emisję gminnych obligacji (na ostatniej roboczej sesji poprzedniej kadencji nie chcieli się tym zajmować, zostawiając problem otwarty dla nowej rady). Jeśli tego nie zrobią, dług będzie mniejszy. - Teraz projekt budżetu jest własnością radnych i wszystkich zapraszam do współpracy. Radni mogą decydować o wszelkich zmianach, zapraszam ich do współpracy. Zdaje sobie sprawę, że proces dochodzenia do ostatecznego kształtu może być burzliwy, ale w finale musimy uzyskać dokument korzystny dla miasta – uważa prezydent Radosław Witkowski. bdb, kat
Tags