Projekt dla Elektrowni

11 października 2006
   Jak będzie wyglądać stara elektrownia przy ul. Traugutta? O tym zdecyduje zwycięzca konkursu na koncepcję architektoniczną obiektu rozpisanego przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej.


   Przeznaczenie budynku jest już znane od pewnego czasu – będzie się w nim mieścić właśnie Mazowieckie Centrum, które w swej nazwie ma zresztą słowo „Elektrownia”. Placówka, której „ojcem chrzestnym” jest Andrzej Wajda ma gromadzić, opracowywać i prezentować sztukę nowoczesną, być także miejscem wydarzeń i spotkań artystycznych. Podstawą jej zbiorów staną się zasoby radomskiego Muzeum Sztuki Współczesnej (m.in. dary od Wajdy), które nie ma możliwości ich eksponowania. – Konkurs ma wyłonić projekt, który pozwoli zagospodarować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem – podkreśla p.o. dyrektora Centrum Agata Morgan. – Do udziału w nim zapraszamy nie tylko uznanych architektów, ale także – co jest raczej wyjątkiem w takich przypadkach – studentów architektury. Zależy nam bowiem na różnorodności pomysłów, na oryginalności spojrzenia.

   Uczestnicy konkursu muszą przy projektowaniu zmieścić się w kwocie 9 mln. 800 tys. zł. Sam konkurs podzielono na dwa etapy; I nagroda to oczywiście zlecenie wykonania dokumentacji techniczno-projektowej; ale też pomiędzy wszystkich, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu zostanie rozdzielonych 60 tys. zł. Przewodniczącym jury jest Roman Wieszczek z Łodzi, a w honorowym komitecie doradców zasiada m.in. Andrzej Wajda. Do 2008 roku „Elektrownia” ma być gotowa do wykończenia, a rok później planuje się jej pełne otwarcie. Pieniądze na zagospodarowanie elektrowni pochodzą z budżetu marszałka Mazowsza, Centrum będzie też starać się o fundusze z tzw. norweskiego mechanizmu finansowania.