Projekt dla Elektrowni

5 lutego 2007

Cztery projekty z piętnastu nadesłanych przeszły do drugiego etapu konkursu architektonicznego na zagospodarowanie dawnej miejskiej ciepłowni przy ul. Kopernika. W obiekcie już działa organizator konkursu - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia".

Elektrownia dla sztuki Placówka, pozostająca w gestii marszałka województwa mazowieckiego, stare wnętrza obiektu zaprezentowała publiczności przy okazji pierwszej organizowanej tu wystawy "Obrazowania". Konkurs ma natomiast dać odpowiedź, jak poprzemysłowy budynek, może dziś pełnić funkcje muzealne (dla potrzeb sztuki współczesnej) i wystawiennicze, a także stać się centrum kulturalno-artystycznym. - O szczegółach wybranych do drugiego etapu projektach nie możemy jeszcze mówić - podkreśla Jolanta Kucewicz z MZCS "Elektrownia". - Sąd konkursowy zbiera się 22 i 23 lutego. Mogę jedynie przekazać, że wybrane zostały propozycje, które są najbardziej zgodne z wymaganiami zamawiającego i programem funkcjonalno-użytkowym obiektu. Projektanci nadal pracują, ponieważ otrzymali od nas dodatkowe wskazówki i zalecenia.

W marcu organizatorzy planują otwarcie wystawy pokonkursowej i wydanie katalogu. W jury zasiadają m.in. architekci Roman Wieszczek i Robert Kornatka, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej Marek Pabich oraz Mieczysław Szewczuk, szef radomskiego Muzeum Sztuki Współczesnej. Doradcą jest jeden z pomysłodawców przeniesienia do elektrowni muzeum sztuk współczesnej, Andrzej Wajda.

Przebudowa obiektu ma kosztować 9,8 mln zł.