• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Przebieg trasy S12. Władze Radomia: jak najbliżej miasta. Powiaty – dalej od Radomia (aktualizacja)

13 listopada 2019

Najkorzystniejszy jest przebieg trasy S12 najbliżej miasta – takie stanowisko zajęły władze Radomia w sprawie wyboru wariantu budowy drogi ekspresowej. Natomiast samorządowcy z powiatów zwoleńskiego i radomskiego opowiedzieli się za wariantem A, czyli omijającym Radom od strony południowej w pewnym oddaleniu od miasta.

 

Screenshot_2019-11-13 Jaki przebieg S12

Odpowiedź radomskiego ratusza na propozycję firmy opracowującej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe została już skierowana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Miasto zgadza się z propozycją przebiegu trasy od węzła Radom-Południe, czyli połączenia z drogą S7 do miejscowości Huta Mazowszańska. Tu węzeł Radom-Kowala byłby zlokalizowany między Mazowszanami a Parznicami.

Rozbieżność dotyczy natomiast przebiegu dalszego trasy w kierunku wschodnim. Projektanci rekomendują przebieg w odległości kilku kilometrów na południe od Radomia. Magistrat chce natomiast, by trasa S12 przebiegała jak najbliżej granicy miasta, a węzeł u zbiegu z drogą DK 9 był zlokalizowany w niewielkiej odległości od lotniska.

– Podtrzymujemy nasze stanowisko, które prezentowaliśmy od początku prac nad wariantami przebiegu trasy. Chcemy, by przebiegała ona jak najbliżej granic naszego miasta. To dla rozwoju Radomia bardzo ważna droga. Ma zapewnić sprawną obsługę komunikacyjną miasta, a w przyszłości także portu lotniczego – przekonuje prezydent  Radosław Witkowski.

Dalej od Radomia

Wcześniej przedstawiciele samorządów powiatów radomskiego i zwoleńskiego wypracowali wspólne stanowisko w sprawie preferowanego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom – Puławy. Wszyscy opowiedzieli się za wariantem A, czyli omijającym Radom od strony południowej w pewnym oddaleniu od miasta, ale z zachowaniem węzłów komunikacyjnych.

Wcześniej przedstawiciele samorządów powiatów radomskiego i zwoleńskiego opowiedzieli się za wariantem A trasy S12, czyli omijającym Radom od strony południowej w pewnym oddaleniu od miasta, ale z zachowaniem węzłów komunikacyjnych.

Samorządowcy zwrócili się też do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z prośbą o zorganizowanie spotkania, na którym będą mogli zapoznać resort z ich stanowiskiem. Chcą wspólnie zaprezentować konkretne argumenty przemawiające za wariantem A.

s12

kat, bdb

Źródło: UM Radom, Radompowiat.pl

Tags

Dodaj komentarz