Przejście bliskie końca

6 października 2006
Grzecznarowskiego   Podziemne przejście dla pieszych w Al. Grzecznarowskiego będzie gotowe po remoncie w pierwszej połowie października.
   - W tej chwili prace weszły w ostatnia fazę – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu Marek Czyż. - Wykonywane są roboty zewnętrzne, malowane konstrukcje stalowe i poręcze, kładziona posadzka z żywicy epoksydowej, urządzane trawniki i ciągi piesze.

  Całość robót (koszt 1 mln 50 tys. zł, wykonawca ROSABUD) obejmuje remonty: ścian i płyty stropowej, schodów i posadzek w przejściu, kanalizacji odwadniającej, instalacji elektrycznej, wykonanie zadaszenia nad schodami (płyty poliwęglanowe na konstrukcji stalowej), co poprawi estetykę obiektu. Wykonana została również izolacja przeciwwodna posadzki, ścian i płyty stropowej.

   Przejście było mocno zdewastowane (wybudowano je w drugiej połowie lat siedemdziesiątych). - Nie było oświetlenia, co oczywiście sprawiało duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych - dodaje dyr. Czyż. - Niedrożna była też kanalizacja odwadniająca, co powodowało, że po ulewnym deszczu przejście wypełniała woda.

   Ponieważ Rada Miejska przyznała na ostatniej sesji dodatkowe 200 tys. na ten remont – do końca roku zainstalowana zostanie jeszcze pochylnia mechaniczna dla niepełnosprawnych. Na razie będą mogli oni korzystać ze znajdującego się w pobliżu bezpiecznego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

   Po zakończeniu remontu w tunelu urządzone będą boksy handlowe. To również – poprzez samą obecność pracujących tu ludzi przyczyni się do tego, że z pewnością potencjalni wandale nie będą czuć się, jak do tej pory, bezkarni.