Rada Patronacka UTH wznowiła działalność. Na jej czele poseł Marek Suski

15 lipca 2021

Reaktywowano Radę Patronacką Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. W jej składzie znaleźli się głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości, a przewodniczącym wybrany został poseł Marek Suski.

 

Przewodniczącym rady jest Marek Suski

 

Rada patronacka UTH spotkała się na pierwszym posiedzeniu wczoraj. Jak poinformował rzecznik uniwersytetu, prof. Dariusz Trześniowski powołując się na słowa rektora prof. Sławomira Bukowskiego: "(...) podstawowym celem reaktywowania Rady jest stworzenie trwałych powiązań pomiędzy sferą badawczą, przemysłem, biznesem, władzami lokalnymi a Uczelnią. Założenia te przekładają się na szeroko rozumianą współpracę w zakresie budowania społeczeństwa innowacyjnego oraz na tworzenie pozytywnego wizerunku zarówno Uczelni, jak i miasta oraz regionu radomskiego".

W skład prezydium rady weszli: Marek Suski – przewodniczący oraz Andrzej Kwiecień i Anna Szczygielska – wiceprzewodniczący.

"(...) poseł Marek Suski (...) oświadczył (...), że liczy na pełne zaangażowanie wszystkich członków Rady w jej prace, które pozwolą na kreowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu. Sam oznajmił, iż cieszy go możliwość współpracy ponad podziałami dla wspólnego dobra na rzecz radomskiego Uniwersytetu" - czytamy w komunikacie rzecznika UTH.

W składzie rady znaleźli się głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poza Markiem Suskim także: Stanisław Karczewski, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Kinga Bogusz (przewodnicząca rady miejskiej), Piotr Kotwicki (radny rady miejskiej). W radzie zasiadają też wiceprezydenci Radomia: dr Katarzyna Kalinowska, Mateusz Tyczyński i Jerzy Zawodnik, a także Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i Tomasz Skura, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

kat, bdb

 

 

Tags