Radkom musi zapłacić karę

7 listopada 2007
Prawie 3 mln zł trzeba bedzie znaleźć w kasie miasta  na odszkodowanie dla wykonawcy ZUOK. Domaga się on pieniędzy za nieterminowe przygotowanie inwestycji. Sprawą zajmą się radni. Radkom musi zapłacić


O tym, że takie odszkodowanie się należy zdecydowała komisja rozjemcza powołana przez spółkę Radkom, która w imieniu miasta jest inwestorem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na Wincentowie i wykonawcę – konsorcjum Polimex Mostostal i Sutco Poland.

- Komisja bezsprzecznie uznała, że teren pod budowę był wadliwy – wyjaśniała na sesji Rady Miejskiej prezes Radkomu Edyta Pająk. I przypomniała, że problem powstał w momencie, gdy okazało się, że wykonawca nie może przejąć terenu, ponieważ spora jego część podlega prawu górniczemu. Zanim uregulowano te kwestie upłynęło kilka miesięcy, a konsorcjum zażądało przesunięcia ostatecznego terminu oddania zakładu do użytku na koniec kwietnia 2008 roku. -  Komisja uznała również, że od jej decyzji nie ma odwołania – dodaje prezes Pająk. – Wstępne wyliczenia wskazują, że musimy zapłacić w pierwszej wersji 700 tys. euro i 113 tys. zł, w drugiej – 850 tys. euro.

Radkom takich pieniędzy nie ma i będzie musiał o nie prosić Radę Miejską. Dlatego radni opozycji z Radomian Razem i SLD będą wnioskować o zwołanie w tej sprawie sesji nadzwyczajnej. – Trzeba na nią zaprosić także poprzednich prezesów Radkomu. Musimy poznać więcej szczegółów  – uważa Bohdan Karaś (SLD).