Radny PiS pyta o inwestycje w mieście. Prezydent odpowiada: nie wprowadziliście do budżetu

1 lutego 2023

Radny Łukasz Podlewski (Prawo i Sprawiedliwość) prosi prezydenta w interpelacji o wskazanie inwestycji, które miałyby zostać zrealizowane w radomskiej oświacie w przypadku „zwiększenia dochodów miasta”. Radosław Witkowski odpowiada: To głosami radnych klubu PiS zablokowano możliwość pozyskania dodatkowych dochodów.

 

Łukasz Podlewski

 

Podlewski powołuje się na informacje od "dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów i kierowników innych jednostek oraz  mieszkańców Radomia", którzy powiadomili go o tym, że szereg inwestycji nie zostanie zrealizowanych ze względu "na brak zgody Rady Miejskiej na zwiększenie dochodów miasta". Radny dodaje, że podczas sesji budżetowej prezydent wymienił tylko kilka takich inwestycji i nie są to te, o których teraz dostaje sygnały.

Niekorzystne przepisy

Odpowiedź prezydenta jest dość długa, ale Radosław Witkowski nie wymienia ani jednej inwestycji. Pisze natomiast, że obecna trudna sytuacja finansowa Radomia jest spowodowana "niekorzystnymi dla samorządów przepisami ustanowionymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej a także działaniami polskiego rządu, które przyczyniły się do zwiększonych wydatków naszego miasta". W tym miejscu prezydent wymienia wzrost cen energii elektrycznej i niewystarczającą subwencję oświatową, jaką radomski samorządy otrzymuje od rządu.

Prezydent Witkowski przypomina też radnemu Podlewskiego, że zadania inwestycyjne zostały ujęte w uchwale budżetowej na 2023 r. Jednocześnie potwierdza, że potrzeby inwestycyjne miasta są o wiele większe.

Głosami klubu radnych PiS

"Pragnę zaznaczyć, iż niejednokrotnie podejmowałem próby zwiększenia dochodów przedkładając Radzie Miejskiej w Radomiu projekty uchwał zakładające ich zwiększenie. Podczas dyskusji nad w/w projektami uchwał przedstawiłem propozycje inwestycji, które mogłyby być zrealizowane dzięki tym dodatkowym środkom. Przypominam, że to głosami radnych klubu PiS zablokowano możliwość pozyskania dodatkowych dochodów, wskutek czego ograniczone zostały możliwości inwestycyjne miasta" - pisze prezydent. I wyjaśnia, że ponieważ rada nie wyraziła zgody na zwiększenie dochodów gminy "nie jest możliwe przedstawienie wykazu inwestycji, które mogłyby być realizowane z w/w środków". Koniec odpowiedzi zaś brzmi: W sytuacji, gdy klub radnych PiS zadeklaruje powrót do rozmów w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych możliwe będzie przedstawienie katalogu inwestycji, które mogłyby być realizowane w oparciu o pozyskane środki".

Taka była lista B

Przypomnijmy: jeszcze przed uchwaleniem budżetu na 2023 r. prezydent Witkowski zaproponował tzw. listę B., czyli wykaz inwestycji, które mogłyby być zrealizowane, gdyby radni zgodzili się na zwiększenie dochodów, m.in. podwyższając podatek od nieruchomości, albo opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Radni zatwierdzili tylko podniesienie cen w strefie parkowania i w komunikacji miejskiej.

Na liście B znalazły się: trasa N-S – od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków – etap III, przebudowa skrzyżowania ul. Maratońska/ul. Dębowa, budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. czynówek, Radomski Program Drogowy, Radomski Program Chodnikowy, remonty (chirurgii, neurologii) i zakupy dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz pogotowia ratunkowego, rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych przy ul. Lipskiej, rozbudowa Zespołu Szkół Elektronicznych o halę sportową i segment dydaktyczny, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 7, ul. Tybla 1, zmiana sposobu ogrzewania czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marii Gajl, program wsparcia radomskich działkowców.

Bożena Dobrzyńska

 

Tags