• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Radom stolicą nowoczesnych technologii. Będzie tu siedziba Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

28 marca 2019

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie miała siedzibę w Radomiu. jej zadaniem jest wspieranie polskich firm w dostosowaniu się do wymagań ery przemysłu 4.0. Fundacja m.in. integrować i wspierać inicjatywy wzmacniające transformację cyfrową w kraju.

 

O ulokowaniu siedziby fundacji w Radomiu poinformowała minister Emilewicz

O ulokowaniu siedziby rządowej fundacji w Radomiu poinformowała minister Emilewicz

 

O ulokowaniu siedziby fundacji w Radomiu poinformowała dzisiaj minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. – Kiedy mówimy o czwartej rewolucji przemysłowej, o przemyśle 4.0, czyli tej, którą mamy po epoce pary, elektryczności, komputeryzacji, cyfryzacji, mówimy o zwiększaniu efektywności, o automatyzacji procesów produkcyjnych, o komunikujących się między sobą maszynach dzięki czemu końcowy produkt jest produktem doskonałym, ale mówimy też o jednej wartości, kiedy przemysł 4.0 przenosi nas w epokę … średniowiecza – mówiła minister Emilewicz. Miała na myśli wyroby szyte na miarę, unikalne, na potrzeby zamawiającego, dokładnie takie jakich oczekiwał. – To są te wyzwania, przed którymi staje dzisiaj przemysł 4.0 –  podkreślała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.  – Zatem nie tylko szybkość, precyzja, nie tylko automatyzacja, ale dostarczenie towaru szytego na potrzeby klienta, w krótkich seriach – dodała. Jako przykład podała praktykowane już dzisiaj dostarczanie samochodu z takimi elementami, jakie klient wybrał.

Minister Emilewicz zaznaczyła też, że przemysł 4.0 to nie tylko wielkie fabryki. – To także m.in. inteligentna logistyka w magazynach wysokosładowych obsługiwanych przez cykl automatyki. Platforma Przemysłu Przyszłości to nowa instytucja, która będzie wcielać w życie partnerstwo publiczno-prywatne, czyli część środków na jej działalność pochodzi ze skarbu państwa, a współfundatorem będzie także przemysł. Chcielibyśmy, aby fundacja najpierw w Radomiu, a potem w innych miastach otworzyła centra kompetencji, które będą uczyć polskich przedsiębiorców, menadżerów, w jaki sposób modernizować swoją działalność, w jaki sposób korzystać z rozwiązań 4.0 na swoje własne potrzeby, aby zwiększać swoją produkcję i konkurencyjność. Celem fundacji jest także tworzenie pilotażowych linii, na których firmy będą mogły się uczyć i testować nowe rozwiązania, po to, aby następnie wdrażać je u siebie – mówiła minister Emilewicz. Zapowiedziała, że w Radomiu Platforma Przemysłu Przyszłości stworzy kilkadziesiąt wysoko płatnych miejsc pracy.

Wybór Radomia na siedzibę nowej centralnej jednostki to także wyraz deglomeracji – przenoszenia centralnych instytucji poza Warszawę. – Nasz rząd od początku bardzo stawiał na kwestie innowacyjności i przygotowania przemysłu, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, do wyzwań przyszłości. I teraz rząd zyskuje bardzo ważnego partnera – podkreślał z kolei wicemarszałek senatu Adam Bielan. Jego zdaniem, to również dobry przykład przenoszenia centralnych instytucji poza Warszawę. – Radom staje się dzisiaj stolicą najnowocześniejszych technologii, stolicą przemysłu 4.0 w kraju – zapewniał senator Bielan.

bdb

Tags

Dodaj komentarz