RADPEC bierze 150 mln zł kredytu w BGK na modernizację systemu

7 czerwca 2020

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie się modernizowało głównie dzięki kredytowi, jakiego udzieli mu Bank Gospodarstwa Krajowego. To około 150 mln zł; około 18 mln firma przeznaczy na ten cel jako wkład własny. Inwestycje pozwolą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

  P1250032   Przeprowadzenie radykalnych zmian nakładają na RADPEC unijne przepisy dotyczące emisji CO2. W obecnym stanie technicznym przedsiębiorstwo może funkcjonować tylko do końca 2022 roku. Później musi już posiadać nowe, bardziej skuteczne instalacje wychwytujące zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Umowa w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 150 mln zł została podpisana w radomskim urzędzie miejskim. Prezydent Radosław Witkowski podkreślał, że dzięki kredytowi miejska spółka ciepłownicza przeprowadzi proces inwestycyjny bez zmiany struktury własnościowej. -  To gwarancja stabilności całego systemu ciepłowniczego i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla radomian. Jednocześnie bardzo się cieszę, że do tego ważnego projektu pozyskaliśmy tak znamienitego, sprawdzonego partnera, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jestem przekonany, że w 2022 roku wspólnie będziemy świętować zakończenie inwestycji - podkreśla prezydent. - Sprawy samorządów są nam szczególnie bliskie. Finansując takie inwestycje wpływamy na realizację zadań publicznych związanych z mieszkalnictwem, ochroną zdrowia, budową obiektów sportowych, użyteczności publicznej, wodociągów i kanalizacji, gospodarką odpadami, transportem, czy ciepłownictwem – tak jak w tym przypadku. Bardzo cieszymy się, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie radomianie zyskali gwarancję bezpieczeństwa i stabilizacji systemu ciepłowniczego na kolejne lata - powiedział wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kocon. Modernizacja ciepłowni będzie polegała na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki  inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów i pyłów do powietrza (SO2, czyli tlenek siarki – siedmiokrotnie, NOx, czyli tlenku azotu – dwukrotnie oraz pyłów - ponad pięciokrotnie). Jeśli RADPEC nie zastosuje się do wytycznych UE, może spodziewać się od stycznia 2023 roku naliczania  kar za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń lub podwyższenia o 500 proc. opłat za brak pozwolenia. RADPEC ogłosił już przetarg na wybór generalnego wykonawcy modernizacyjnej inwestycji, z którym w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. Roboty potrwają blisko 2,5 roku. kat, bdb
Tags