Renowacja nagrobka ks. Kobierskiego na cmentarzu rzymskokatolickim finiszuje

17 października 2018

Tegoroczne prace renowacyjne na nekropolii przy ul. Limanowskiego dobiegają końca. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego wybrał w tym roku do renowacji, dziewiętnastowieczny kamienny nagrobek ks. Michała Kobierskiego. – 29 października zaprezentujemy końcowe efekty prac – zapowiada Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący SKOZCRz.

  IMAG2297   Prace konserwatorskie, które w chwili obecnej są już na ostatnim etapie, komitet powierzył pracowni Grzegorza Świerczyńskiego. - Ich zakres objął rekonstrukcję form wykonanych w kamieniu, tak aby mimo upływu lat, odkryły pełnię pierwotnego piękna. W drugim etapie renowacji, który odbywał się bezpośrednio w pracowni, po oczyszczeniu kamienia, uzupełnione zostały widoczne wcześniej ubytki, szczególnie w krzyżu wieńczącym nagrobek. W obelisku pogłębione zostały ryty inskrypcje, wcześniej mocno zatarte. W chwili obecnej trwa impregnacja hydrofobowa i unifikacja kolorystyczna całego postumentu. Szczególną troską objęliśmy chemiczne zabezpieczenie nagrobka, tak aby na kolejne dziesięciolecia nie ulęgały destrukcji w środowisku, które dziś oprócz obecności dużej ilości drzew na radomskim cmentarzu, pozostawiających na delikatnym kamieniu piętno, charakteryzuje się również niekorzystnym wypływem spalin i opadów atmosferycznych - opisuje Adamiec. Po 22 października nagrobek będzie ustawiany na pierwotnym miejscu pochówku ks. Kobierskiego. Ks. Michał Kobierskiego (1804 - 1876)przybył do Radomia w 1839 roku jako 35-letni kapłan. Zasłużył się dla radomskiej fary przeprowadzając liczne prace remontowo-renowacyjne. Pomagał również uczestnikom Powstania Styczniowego, za co jego i pozostałych kapłanów fary, spotkały represje. - W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jako komitet pragnęliśmy uczcić księdza Kobierskiego, który mocno wspierał powstańców styczniowych. Wszak to Powstanie Styczniowe, jest jednym z najważniejszych filarów naszej niepodległości i polskiego patriotyzmu - wyjaśnia Sławomir Adamiec. kat Fot. SKRZCRz Radom      
Tags