• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Renowacje na zabytkowym cmentarzu. Odnowione zostaną dwa nagrobki

16 czerwca 2019

Na cmentarzu przy Limanowskiego rozpoczęły się prace renowacyjne dziewiętnastowiecznych nagrobków: Emilii z Wolskich Targowskiej oraz rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich. Prowadzi je Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego wraz parafią św. Wacława.

  targowska - po zawaleniu 2   Renowacje  obejmują w tym roku dwa kamienne, dziewiętnastowieczne pomniki: Emilii z Wolskich Targowskiej oraz rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich. Łączny  koszt prac konserwatorskich został wyceniony na ponad 94 tys. zł.  Wykonawcą jest renomowana pracownia konserwatorska Grzegorza Świerczyńskiego, która już we wcześniejszych latach współpracowała z komitetem i parafią św. Wacława. - Tegoroczne prace to  bardzo duży wysiłek finansowy, dlatego bardzo liczymy na dobre efekty listopadowej kwesty na cmentarzu, ale również cieszymy się, że parafii św. Wacława, będącej zarządcą cmentarza rzymskokatolickiego i dyrekcji nekropolii Edycie Sitarskiej, udało się cześć środków pozyskać z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wyjaśnia wiceprzewodniczący SKRZCRz Sławomir Adamiec. Program prac konserwatorskich, zatwierdzony przez konserwatora zabytków w przypadku obu pomników będzie polegał po całkowitym demontażu obiektów  na przeprowadzeniu skomplikowanych zabiegów konserwatorskich w pracowni. - Niestety pomnik Emilii z Wolskich Targowskiej, wraz z całą strukturą komory grobowej, uległ bardzo poważnemu zniszczeniu. W  listopadzie ubiegłego roku, w zasadzie doszło do katastrofalnego zapadnięcia się gruntu pod pomnikiem, a dwie płyty bezpośrednio nakrywające kryptę, w znacznej części osunęły się poniżej poziomu podmurówki. Podczas upadku pomnika najmocniej ucierpiał element zwieńczenia, z którego ozdobna korona liści akroterionów została prawie w połowie utrącona. Blok z wykutymi inskrypcjami stracił kilka obszernych fragmentów na narożach i krawędziach. Każda z dwóch zapadniętych kamiennych płyt, ważyła ponad 1,5 tony, dlatego konieczne było, przy demontażu, użycie ciężkich urządzeń dźwigowych  – opisuje Adamiec. Drugi z dziewiętnastowiecznych nagrobków,  rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich (Rocha Bełkowskiego, Romualda Napiórkowskiego, Józefy Bełkowskiej),  znajduje się w centralnej części cmentarza, przy głównej alei (obok dzwonnicy). Kompozycja nagrobka opiera się na stylistyce klasycystycznej czerpiącej proporcje i detale z architektury antycznej: kolumna  z kanelowaniem  osadzona na czworobocznym podwyższonym cokole. Na kształt nagrobka o charakterze wertykalnym składają się kamienne elementy ułożone jeden na drugim: kamienna podmurówka, prostokątna płyta zakrywająca kryptę, na płycie centralnie umieszczony stopień na jej narożnikach cztery słupki, powyżej centralnie baza – cokół,  następnie trzon z inskrypcjami, nakrywa, baza kolumny, trzon kolumny na planie koła, nakrywa profilowane zwieńczenie kolumny także na planie koła, na szczycie  żelazny krucyfiks. Materiał kamienny użyty do wykonania elementów nagrobka to szaro-beżowy piaskowiec szydłowiecki. Stan zachowania nagrobka Bełkowskich i Napiórkowskich jest również bardzo zły i wynika z ciągłego oddziaływania warunków atmosferycznych  na obiekt znajdujący się w bliskiej ekspozycji od ulicy Limanowskiego. Dwa z czterech kamiennych słupków osadzonych pierwotnie na płycie nagrobka pozostały na swoich miejscach natomiast dwa pozostałe leżą obok w bardzo złym stanie: oderwane duże fragmenty dolnych i górnych części materiału kamiennego. -  W procesie konserwacji kamiennych elementów nagrobka konieczna będzie szczególna uwaga konserwatorów, w celu  odtworzenia uszkodzonych fragmentów ez starannie dobranego materiału kamiennego. Okrągła nakrywa kolumny nagrobka zostanie sklejona i sklamrowana kotwami ze stali nierdzewnej – precyzuje Sławomir Adamiec. Oba nagrobki zostaną po odnowieniu zaprezentowane odwiedzającym radomską nekropolię przed  Wszystkimi Świętymi. kat Fot. SKOZCRz Radom                
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *