Roboty Wodociągów Miejskich. Zmiana organizacji ruchu na ul. Zbrowskiego

15 kwietnia 2022

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z kolejnym etapem robót prowadzonych przez Wodociągi Miejskie, od dzisiaj, 15 kwietnia zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicy Zbrowskiego. Utrzymane będą objazdy dla linii 1 i N2.

 

 

Otwarty dla ruchu zostanie fragment ulicy Zbrowskiego między ulicami Żeromskiego a Kolberga (ruch na odcinku między ulicami Kolberga a Katowicką był przywrócony już wcześniej). Roboty wodociągowe będą natomiast nadal prowadzone na odcinku między ulicami Katowicką a Lindego (od strony kościoła w kierunku ulicy Struga). Na tym fragmencie jezdnia może być zwężana lub czasowo całkowicie zamykana dla ruchu (w zależności od postępu robót). Zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów budowy i - w miarę możliwości - dojazdu do przyległych posesji.

Oznakowane objazdy w obydwu kierunkach nadal przebiegają ulicami Struga, Szklaną i boczną jezdnią Żeromskiego (wzdłuż wiaduktu) albo Struga, 25 Czerwca i Żeromskiego. Ruch lokalny jest możliwy ulicami Wodną oraz Katowicką.

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic lub do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.

Do odwołania zostają utrzymane dotychczasowe trasy objazdowe dla autobusów linii 1 i N2, przebiegające w obydwu kierunkach ulicami 25 Czerwca, Żeromskiego (w tym jezdnią boczną wzdłuż wiaduktu), Szklaną i Struga. Na trasach objazdów obowiązują wszystkie stałe przystanki. Zawieszone pozostaje funkcjonowanie przystanków Zbrowskiego / Leśniczówka 01 i 02 oraz Zbrowskiego / Olsztyńska 03 i 04. Przystanek Struga / Szklana 09 nie obowiązuje dla linii miejskiej 1.

Inwestorem prac na ulicy Zbrowskiego są Wodociągi Miejskie w Radomiu.

Tags