• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Rower miejski bez ubezpieczenia. Użytkownik sam odpowiada za szkody

25 maja 2017

Czy użytkownicy wypożyczający pojazdy w Radomskim Systemie Rowerowym są objęci polisą odpowiedzialności cywilnej? – zapytał radomianin w Nextbike Polska, firmie, która obsługuje system. Odpowiedź brzmi: „nie”.

    SAM_6178 "(...) informujemy, iż nie zapewniamy użytkownikom korzystającym z systemu rowerów miejskich ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z prawodawstwem polskim rowerzyści nie mają obowiązku zawierania umów ubezpieczenia OC . Odnosząc się do reguł odpowiedzialności odszkodowawczej należy wskazać, że rowerzyści za wyrządzoną szkodę odpowiadają na zasadach ogólnych prawa cywilnego - co do zasady jest to osobista odpowiedzialność całym swoim majątkiem (art. 415 Kodeksu Cywilnego). Zawinione wyrządzenie szkody stanowi czyn niedozwolony i skutkuje zaistnieniem deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, rodząc tym samym obowiązek naprawienia szkody" - napisała do Czytelnika Justyna Sitarska z Nextbike Polska.  
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *