Rynek ma żyć. W Deskurach powstanie nowoczesne Muzeum Historii Miasta

5 września 2015

Jest szansa na ożywienie Miasta Kazimierzowskiego. Prezydent ogłosił konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kamienicy Deskurów i płyty Rynku. Wyniki mamy poznać na początku grudnia.

  050915rewitalizacja   W Deskurach - tak jak zapowiadano wcześniej - powstanie Muzeum Historii Miasta, które ma pokazywać dzieje grodów ukształtowanych na tych samych zasadach i podobnie się rozwijających w tej części Europy. Po płytą rynku znajdzie się parking (nawet do 200 miejsc), z którego wejdziemy także do innych placówek usytuowanych w pobliżu. - Samo odnowienie kwartału kamienic w rejonie Rwańskiej i Grodzkiej nie ożywi Rynku. Musi on być dobrze skomunikowany - uzasadnia potrzebę budowy podziemnego parkingu Wojciech Gęsiak,  członek komisji konkursowej. "Instytucja ta prowadzić będzie również intensywną działalność kulturalną (spotkania i dyskusje, koncerty, małe formy teatralne, projekcje filmowe, akcje edukacyjne). W związku z tym infrastruktura powierzchni i pomieszczeń przeznaczonych na instytucję kultury musi uwzględniać zarówno możliwość zaaranżowania nowoczesnej ekspozycji (interaktywność, wirtualność, dynamika obrazu i dźwięku) (...) jak i łatwe przestawienie funkcji poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń muzeum dla wymienionych wyżej form działalności kulturalnej" - napisano w  wytycznych konkursowych. - Chodzi nam o to, by to muzeum chcieli odwiedzać nie tylko radomianie. By nawiązywało w swym charakterze do takich placówek jak muzeum w podziemiach krakowskich Sukiennic, czy gdańskiego Muzeum Solidarności. By o historii opowiadało w nowoczesny sposób - tłumaczy Tomasz Tyczyński, doradca prezydenta d. s. kultury. Podkreśla jednocześnie, że ma to być miejsce żywe, gdzie w każdy weekend będzie się coś ciekawego działo. Stąd pomysł ulokowania tu także kawiarni artystycznej, dobrej restauracji, księgarni, sklepu z pamiątkami. Organizowanie koncertów i seansów filmowych będzie możliwe po zadaszeniu dziedzińca, a jego powiększenie - po wyburzeniu wewnętrznych oficyn. Same prace projektowe maja kosztować około 2 mln zł, wszystkie około 40 - 50 mln zł. - teraz jest dobra pora, by starać się o pieniądze unijne. Albo z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - tu w grę wchodzi kwota do 20 mln zł, albo z Kontraktu Terytorialnego, gdzie suma ta rośnie do 50 mln zł  - mówi wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk. Przypomina, że zarząd województwa przychylił się do współfinansowania - razem z miastem - muzeum. Pieniądze możemy dostać także z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, bo Radom zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu na modelowa rewitalizację miast. Wyniki konkursu mamy poznać 2 grudnia, na przyszły rok przewidziano prace projektowe, a ich realizację na 2017 rok. Bożena Dobrzyńska    
Tags