Rzeźba i natura

7 lutego 2007

Dwie nowe wystawy możemy oglądać w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Prezentowane są tam prace znakomitych artystów: Stefana Borzęckiego i Zdzisława Pidka. Pierwsza z nich to ekspozycja retrospektywna z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej rzeźbiarza, druga, pośmiertna nosi tytuł Pro memoria.

Prace Borzęckiego Na bogaty i wszechstronny dorobek artystyczny Stefana Borzęckiego składają się realizacje pomnikowo-plenerowe, sakralne, cykle rzeźbiarskie, portrety, reliefy, medale i plakiety. Filozofia twórczości artysty oscyluje wokół człowieka i jego związków z naturą. Głównym tworzywem oraz źródłem inspiracji jest dla artysty drewno. Artysta wykorzystuje naturalne walory drewna, jego strukturę lub kształt, a ingerencja weń niezwykle subtelnie. Innym razem mierzy się z  oporem materiału, przetwarzając go w zupełnie inną formę. Dla podkreślenia naturalnej tektoniki rzeźb, artysta stosuje barwną lub stonowaną polichromię. Wystawa w Orońsku stanowi wybór 30 rzeźb i 55 obrazów reliefowych Stefana Borzęckiego, powstałych w latach 1957 – 2006. Rzeźby Pidka

 

Wystawa Pro memoria stanowi prezentację niewielkiego wycinka twórczości zmarłego niedawno artysty, wieloletniego pedagoga gdańskiej ASP Zdzisław Pidka. Obok kilku rzeźb na ekspozycji znajduje się dokumentacja fotograficzna obejmująca twórcze pobyty Pidka w Orońsku w latach 80. oraz zdjęcia z wystawy indywidualnej w Galerii Oranżeria w 1992 r. Dorobek artysty obejmuje rzeźbę kameralną, obiekty i instalacje oraz twórczość monumentalną skupioną wokół tematyki martyrologii narodu polskiego.

Artystyczne inspiracje czerpał Pidek z fascynującej go kontrkultury czy agrokultury. Wykorzystując różne tworzywa naturalne oraz materiały z życia codziennego, jak obrus, bochen chleba, zaorana ziemia, słoma, ziarno, krzesła, cegły, beton, ukazywał nierozerwalny związek człowieka z wszechobecną naturą. Niezwykle istotny rozdział w twórczości artysty zajmują realizacje pomnikowe.