Są pieniądze na miejsca pracy dla niepełnosprawnych

17 stycznia 2007
Szansa dla pracodawców i niepełnosprawnych. Pierwsi mogą starać się o pieniądze na tworzenie miejsc pracy, drudzy – o zatrudnienie. Radomski MOPS zamierza przystąpić do programu  "wyrównywania różnic między regionami".

- Jest to program celowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  - wyjaśnia zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Bilip. - Z jego środków może być udzielona pomoc na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości pracodawców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego oraz otwartego rynku pracy.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 65 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 23 tys. zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy. Pracodawca ma obowiązek zatrudniać osoby niepełnosprawne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy przez okres 36 miesięcy. - Pracodawców chętnych do skorzystania z takiej pomocy prosimy o zgłaszanie się do działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych MOPS po stosowne formularze. Wnioski będą rozpatrywane do końca lutego – dodaje Teresa Bilip.