Sąd się zgadza: PPL właścicielem radomskiego lotniska

14 września 2018

Radomskie lotnisko przechodzi w ręce Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Dzisiaj sąd gospodarczy zatwierdził procedurę tzw. pre-pack wskazując PPL jako nabywcę Portu Lotniczego Radom. To dopiero początek drogi do zmian własnościowych.

  220515lot09   Rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza poinformował nas, że posiedzenie w V Wydziale Gospodarczym Sądy Rejonowego było niejawne, ale potwierdził informację o zatwierdzeniu procedury przejęcia PLR przez PPL. - Lotnisko za chwilę, czyli po podpisaniu umowy, będzie w rękach PPL. To oznacza szansę na wielkie inwestycje w Radomiu i ogromny rozwój miasta – mówi prezydent Radosław Witkowski. Tzw. procedura pre-pack została wypracowana wspólnie przez miasto, PPL i spółkę Port Lotniczy Radom. Z chwilą ogłoszenia postanowienia sądu, organy spółki, czyli zarząd i rada nadzorcza uległy rozwiązaniu. PPL właścicielem, miasto płatnikiem Przypomnijmy: PPL planuje rozbudować radomskie lotnisko za 500 mln zł. Ale, aby inwestować, musi mieć tytuł prawny do gruntu, na którym port się znajduje. W czerwcu rada miejska zdecydowała o wydzierżawieniu nowemu właścicielowi radomskiej spółki ponad 170 ha ziemi. Jej właścicielem jest w znakomitej większości miasto. Sprzedać gruntów nie może, bo nie pozwalają na to przepisy. Dlatego będzie je PPL-owi dzierżawić. Za tę dzierżawę PPL będzie płacić czynsz. W 2019 roku ma on wynieść około 416 tys. zł, w 2020 roku 3,2 mln zł, w latach 2021 – 2039 po 4,1 mln zł, a w 2040 roku 2,8 mln zł. Ale płacić będzie też samo miasto: w ciągu 20 lat PPL ma otrzymać z kasy Radomia około 350 mln zł. W 2020 roku blisko 2,3 mln zł, ale w kolejnych latach już od ponad 16 mln zł do ponad 18 mln zł. Dlaczego miasto ma płacić PPL, faktycznie dokładając do lotniska kolejne miliony (około 150 mln z już gmina zainwestowała)? - Zgodnie z polskim prawem gmina będzie musiała zwracać nakłady inwestycyjne, jakie będzie ponosił PPL, bo ta inwestycja będzie prowadzona na gruntach Skarbu Państwa i umowa z PPL obowiązuje do roku 2040. Wtedy ulega wygaszeniu, a wówczas wszystkie nakłady muszą być rozliczone – wyjaśniał w lipcu prezydent Radosław Witkowski. bdb  
Tags