Samorząd Studencki na Politechnice Radomskiej*

15 września 2007
Uczelniana Rada Samorządu Studentów poza bieżącą działalnością, współpracuje z jednostkami Politechniki Radomskiej, organizuje szereg imprez dla studentów naszej Uczelni, które mają na celu urozmaicenie sposobów na spędzanie czasu studiów oraz ułatwiają studentom aklimatyzację na Politechnice.


Integracja środowiska akademickiego jest jednym z najważniejszych kierunków działań samorządu studenckiego. Przedstawiciele URSS uczestniczą również w różnego rodzaju konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów RP oraz samorządy innych uczelni.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest głównym organizatorem „Wiosny Studenckiej" na Politechnice Radomskiej. Impreza ta jest największą organizowaną przez studentów w Radomiu i okolicach. W trakcie jej odbywają się koncerty, zabawy, dyskoteki, zawody sportowe oraz turnieje. Cieszą się one ogromną popularnością i zainteresowaniem studentów.

Corocznie na przełomie listopada i grudnia Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego organizuje cykl imprez kulturalno-rozrywkowych dla studentów naszej Uczelni. Głównym celem organizatorów jest propagowanie kultury akademickiej oraz szukanie nowych sposobów na zapewnienie rozrywki studentom w naszym mieście.
Na Politechnice Radomskiej działa wiele organizacji studenckich, takich jak AIESEC, Zrzeszenie Studentów Polskich, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Duszpasterstwo Akademickie, Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz inne. Wszystkie organizacje działają na rzecz rozwoju studentów Politechniki Radomskiej oraz wpływają na jej rozwój i integrację.

AIESEC jest największą na świecie, międzynarodową organizacją studencką, która umożliwia młodym ludziom odkrycie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień, po to by w przyszłości mogli wywierać pozytywny wpływ na otoczenie.

AIESEC promuje pozytywny model przywództwa oparty na wrażliwości kulturowej, zdolności aktywnego uczenia się, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Realizacji tego służy Program Rozwoju, w ramach którego członkowie Organizacji mają możliwość sprawdzenia się w tworzeniu i prowadzeniu projektów oraz mogą zdobyć doświadczenie na praktyce w jednym z ponad 90 krajów świata.

Realizując ten cel corocznie organizuje 5000 praktyk zagranicznych, ponad 4000 różnorodnych projektów oraz około 350 konferencji. Nasi partnerzy reprezentują różnorodne branże i rynki, tj. m.in. Deloitte, Pricewater-houseCoopers, Nestle, Erst&Young, Millenium Bank,
Proctle & Gamble postrzegają AIESEC jako organizację wspierającą ich rozwój poprzez umożliwianie dostępu do utalentowanych ludzi z całego świata.

Dzięki członkom AIESEC Radom wielu radomskich studentów odbyło praktyki zawodowe za granicą, min. w Niemczech, Portugalii, Ukrainie, Rosji, Japonii, Grecji, Indiach, a radomskie firmy gościły u siebie studentów min. z Brazylii, Meksyku, Indii, Ukrainy, Niemiec, Turcji, Szwajcarii.

Najpopularniejszy projekt organizowany cyklicznie przez AIESEC Radom to Targi Pracy, które są najbardziej prestiżowymi Targami Pracy w regionie radomskim. Każdego października organizowana jest również popularna akcja promocyjno-rekrutacyjna naszej Organizacji - AIESEC WEEK podczas, której członkowie prezentują program rozwojowy naszej organizacji.

www.radom.aiesec.pl

*Artykuł sponsorowany przez Politechnikę Radomską