• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Siedmiolatki do szkół. Dzisiaj rusza nabór do szkół podstawowych

1 marca 2021

Dzisiaj, 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto. Postępowanie, wzorem lat poprzednich, jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. Dla pierwszoklasistów przygotowano w szkołach 2 tys.265 miejsc.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

Jak wynika z komunikatu władz miasta, do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) objęte obowiązkiem szkolnym. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Z kolei kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie szkół podstawowych, układając własną listę preferencji.

Do 17 marca rodzice muszą dostarczyć dokumenty do szkoły pierwszego wyboru. Zgłoszenie trzeba będzie dostarczyć w wersji papierowej do szkoły obwodowej (zapakowane w dużą kopertę) i pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Terminarz rekrutacji tutaj

Źródło: UM Radom

Tags