Siedmiu kandydatów do stanowiska dyrektora w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji

20 września 2016

Siedem osób ubiega się o fotel dyrektora Miejskiego zarządu Dróg i Komunikacji. Konkurs na to stanowisko prezydent ogłosił po raz drugi. Teraz firmą kieruje p.o. dyrektora Jacek Podsiadło.

  051211mzdik_logo300_2   -Teraz będą sprawdzane są dokumenty pod względem formalnym. Następnie kandydaci zostaną poinformowani o dopuszczeniu, bądź nie do dalszego etapu i odbędą się rozmowy kwalifikacyjne - mówi Dagmara Gac z biura prasowego urzędu miejskiego. Ze względu na te procedure nie można podać terminu rozstrzygnięcia konkursu. Od kandydatów oczekuje się m.in. znajomości zagadnień z drogownictwa, administracji publicznej, wdrażania projektów unijnych, zamówień publicznych, finansów, stażu pracy na kierowniczym stanowisku oraz łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi, elokwencji, ugodowości. Zainteresowany powinien także mieć wyższe wykształcenie techniczne z zakresu budownictwa drogowego, prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub z zarządzania. Przypomnijmy: poprzedni dyrektor MZDiK Kamil Tkaczyk został odwołany przez prezydenta Radomia w grudniu 2015 roku, po kontroli (ujawniła nieprawidłowości) przeprowadzonej przez magistrat. Konkurs na nowego został ogłoszony na początku 2016 roku, ale z trzech kandydatów dwóch nie spełniało wymogów formalnych, a jeden nie zyskał uznania komisji konkursowej. Od tamtej pory firmą kieruje p.o. dyrektora Jacek Podsiadło. bdb  
Tags