• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Spór prezydenta Radomia z ministrem zdrowia o dyrektora szpitala. WSA: Witkowski miał rację

30 lipca 2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację prezydentowi Radomia w sporze z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, dotyczącym zawieszenia w obowiązkach dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. WSA uchylił tę decyzję.

 

Dyrektor Marek Pacyna

 

- Sąd rozpatrując naszą skargę stwierdził, że minister zdrowia oparł się wyłącznie na opiniach wojewody mazowieckiego i dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ. Nie zgromadził materiału dowodowego niezbędnego do rzetelnego rozpatrzenia sprawy i nie uwzględnił wszystkich istotnych okoliczności - poinformował Radosław Witkowski.

Zgodnie z orzeczeniem WSA minister zdrowia musi zapłacić po 200 zł dyrektorowi Markowi Pacynie i miastu tytułem kosztów postępowania sądowego.

Przypomnijmy: na początku marca tego roku minister zdrowia zawiesił w obowiązkach dyrektora RSS Marka Pacynę, zarzucając mu opóźnienia w uruchomieniu w Radomiu szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 oraz brak w tym zakresie współpracy z wojewodą mazowieckim. Szef resortu zdrowia jako swojego pełnomocnika do kierowania miejskim szpitalem i szpitalem tymczasowym wyznaczył dyrektora Delegatury NFZ w Radomiu Andrzeja Cieślika. Prezydent nie zgadzał się z decyzją Adama Niedzielskiego, uznając ją za polityczną i zaskarżył ją do WSA. 

Andrzej Cieślik zrezygnował, uznając że wypełnił powierzone mu zadanie (m.in. uruchamiając szpital tymczasowy) z pełnienia swej funkcji w końcu maja, chociaż został powołany przez ministra zdrowia na dłuższy okres - do września. Niedzielski przychylił się do jego prośby, Marek Pacyna wrócił na dyrektorskie stanowisko w RSS.

bdb
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 

 

Tags