Przyszłość radomskiego lotniska. – Coraz bliżej lądowania – zapewnia ratusz

26 czerwca 2018

– Do przejęcia spółki Port Lotniczy Radom przez Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze dzielą nas bardziej dni niż tygodnie – zapewniają władze miasta, ale o szczegółach ciągle mówić nie chcą. Dziś radni podjęli dwie uchwały przybliżające sfinalizowanie transakcji.

  220515lot09   - Jesteśmy po czwartym zakręcie i teraz to już ścieżka podejścia, wypuszczamy podwozie i zaczynamy zbliżać się kołami do ziemi - opisuje - używając lotniczego porównania - to, co dzieje się wokół portu na Sadkowie wiceprezydent Konrad Frysztak. Radni na nadzwyczajnej sesji, zwołanej praktycznie z dnia na dzień, wyrazili zgodę na dzierżawę działek, na których znajduje się lotnisko na Sadkowie, które teraz są albo własnością gminy, albo Stołecznego Zarządu Infrastruktury, a zostały użyczone gminie. Przepisy stanowią, że jeśli dzierżawa ma być dłuższa niż trzy lata (a w tym przypadku wyniesie 22) radni muszą wyrazić na zgodę na dzierżawę. I tak też jednogłośnie uczynili. Umowa zostanie zawarta pomiędzy gminą a Portem Lotniczym Radom. Dlaczego między tymi dwoma podmiotami, a nie PLR i nowym nabywcą? Dlatego, że gmina w kwietniu tego roku zawarła kolejne porozumienie z PPL-em i spółką PLR, gdzie zobowiązała się, że dotychczasowe bezpłatne umowy użyczenia (takie jak pomiędzy PLR a gminą) staną się umowami dzierżawy; da to PPL-owi tytuł do inwestowania. - Nakłady inwestycyjne, jakie maja być poczynione wymagają wieloletniej amortyzacji - tłumaczy wiceprezydent. Umowa dzierżawy wejdzie w życie dopiero, jak będzie wyznaczony nowy zarządzający lotniskiem. Druga uchwała, którą przegłosowali radni, dotyczy kwestii następującej: ze względu na ustawę o gospodarce nieruchomościami z tytułu umowy będzie pobierany czynsz dzierżawny i musi on zostać wprowadzony do dochodów gminy od września tego roku. Po zakończeniu dzierżawy w 2040 roku, gmina musiałaby pokryć nakłady, które były wytworzone na tych gruntach, a zgodnie z umową będzie w czynszu pomniejszać te nakłady od kwietnia 2020 roku (będą one odkupywane od tego czasu). To wszystko musi być rozpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Teraz nastąpi - być może nawet jutro - podpisanie umowy z PLR na dzierżawę działek. O kolejnych krokach Konrad Frysztak mówi wymijająco: - Wynikające z Kodeksu spółek handlowych. Wierzę, że spółka Port Lotniczy Radom w najbliższych dniach podejmie kroki, które są do podjęcia, a to pozwoli nam w najbliższym czasie na świętowanie. Na pytanie, o jakie kroki chodzi, odpowiada "wszystkie niezbędne kroki". - Pewne inwestycje, milionowe inwestycje, wymagają ciszy i spokoju. Kiedy się ląduje, to również kapitan potrzebuje spokoju i ciszy w kokpicie - wiceprezydent wraca do lotniczych porównań. Bożena Dobrzyńska      
Tags