• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Sprawiedliwość po latach

11 września 2007
- To duży sukces. Ustawa, której jestem pomysłodawczynią została przyjęta przez Sejm i w ciągu najbliższych miesięcy wejdzie w życie – cieszy sie posłanka Marzena Wróbel (PiS). Marzena Wróbel


Mowa o Ustawie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Na jej mocy: „uznaje się za nieważne orzeczenia wydane przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r do 31 grudnia 1989 r.” - Nieważność orzeczenia będzie stwierdzał sąd okręgowy albo wojskowy sąd okręgowy, a stwierdzenie nieważności będzie równoznaczne z uniewinnieniem – podkreśla Marzena Wróbel. - Czyli będzie to proces dwustopniowy.

Osobie z takim zaświadczeniem lub z decyzją o internowaniu przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie o maksymalnej wartości 25 tys.zł. Mogą się o nie ubiegać wszyscy ci, którzy zostali pokrzywdzeni przez sądy i kolegia do spraw wykroczeń. Jak wyjaśnia posłanka, odszkodowanie nie przysługuje osobom, które działały przeciw niepodległemu bytowi państwa polskiego. - Wypłata odszkodowań może nastąpić nie wcześniej niż w styczniu 2008r. - Ludzie bardzo często nie mają pieniędzy na to, aby zasięgnąć opini prawników, dlatego w moim biurze zatrudniony zostanie prawnik, który nieodpłatnie będzie pomagał zainteresowanym – podkreśla Marzena Wróbel.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 406 posłów, w tym za aż 360. To duży sukces – mówi posłanka. - Przyjęcie tej ustawy będzie przyznaniem się państwa polskiego, że orzeczenia i decyzje, które podejmował ówczesny wymiar sprawiedliwości nigdy nie powinny mieć miejsca.
O odszkodowanie będą mogły się ubiegać także uczestnicy radomskiego protestu w czerwcu 1976 r. Jak wynika z danych IPN w Radomiu jest ich 651.

Ostateczny kształt ustawy to wynik długiego procesu legislacynego. Pierwszy projekt ustawy wpłynął do laski marszałkowskiej w maju 2006r., choć był nowelizacją dokumentu jeszcze z 1991r.; ten projekt zakładał jednak, że nieważność orzeczeń będzie dotyczyła krótszego okresu, bo tylko do 1956 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *