Sto lat rzemiosła

22 czerwca 2007
„Pamiątki radomskiego rzemiosła” to najnowsza wystawa w Muzeum Jacka Malczewskiego. Przypomina, że 100 lat temu w Radomiu utworzona została Resursa Rzemieślnicza, jedna z najstarszych tego typu organizacji w Królestwie Polskim.


W części ekspozycji poświęconej jubileuszowi możemy oglądać zdjęcia, dokumenty resursy (klubu) obrazujące jej historię. W następnej części wystawy są wyroby radomskich rzemieślników – złotników, modystek (wyrabiały kapelusze), naczynia. Wiele eskponatów ma ścisły związek także z obyczajami, jakie panowały w rzemieślniczych cechach. A tych – było bez liku. Do tych, które w nieco zmienionej formie przetrwały do dziś należało wywieszanie, bądź to przed warsztatem, bądź w jego wnętrzu, dokumentów, dyplomów mistrzowskich świadczących, że ich właściciel wykonuje swój zawód legalnie.Wystawa została przygotowanna we współpracy z radomskich Cechem Rzemiosł.