• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Straż Graniczna zatrzymała nielegalnie pracujących Ukraińców

23 maja 2018

Trzy osoby nielegalnie zatrudnione przez polskiego pracodawcę na terenie powiatu kozienickiego zatrzymali funkcjonariusze z grupy zamiejscowej w Radomiu, podlegającej placówce Straży Granicznej w Lesznowoli. Strażnicy kontrolowali legalność zatrudnienia cudzoziemców.

  13-137965   - Zatrzymane osoby to dwie kobiety i mężczyzna – obywatele Ukrainy w wieku od 24 do 49 lat. Cudzoziemcy pracowali dla polskiego pracodawcy w powiecie kozienickim jako pomoc w gospodarstwie rolnym, tylko że nielegalnie, tzn. nie posiadali zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy zezwolenia na pracę sezonową typu S, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub jakiegokolwiek innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy na terytorium RP. Ponadto Ukrainki nie posiadały zawartych na piśmie umów o pracę - informuje ppor. Dagmara Bielec-Janas, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. W związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach, każda z zatrzymanych osób otrzymała decyzję zobowiązującą do powrotu w terminie 30 dni z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski przez okres 1 roku. Dodatkowo, zostaną skierowane do Sądu Rejonowego w Kozienicach wnioski o ukaranie za nielegalne wykonywanie pracy. Wobec pracodawcy, który powierzył nielegalne wykonywanie pracy obywatelkom Ukrainy bez obowiązkowych zezwoleń, funkcjonariusze Straży Granicznej również podjęli czynności wyjaśniające w sprawie. Za tego typu naruszenia grozi wysoka kara grzywny. - Polscy przedsiębiorcy bardzo często zatrudniają obywateli Ukrainy do prac sezonowych, m.in. przy zbiorze owoców, pomijając obowiązek podpisania z cudzoziemcami umów o pracę, wystawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowanego we właściwym urzędzie pracy czy uzyskania zezwolenia na pracę. Za tego typu działanie pracodawca może zostać pociągnięty do sankcji finansowej w kwocie od 1000 do 30  tys. zł - przypomina ppor. Dagmara Bielec-Janas. kat Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej    
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *