Strzelają do drewnianego symbolu waleczności. Najlepszy zostaje królem kurkowym

20 czerwca 2016

Piotr Lutostański został tegorocznym Radomskim Królem Kurkowym podczas zawodów, które zorganizowało Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana. Grand Prix zdobył Sławomir Adamiec.

  200616kurkowe   Zawody w strzelaniu do drewnianego kura; symbolu waleczności, odwagi i gotowości do obrony swojego terytorium odbywają się raz do roku. W tegorocznych zawodach na strzelnicy PZŁ w Piastowie, najlepszym strzelcem okazał się Piotr Lutostański, który przez rok będzie nosił tytuł V. Radomskiego Króla Kurkowym. Wicekrólem kurkowym został Stanisław Zubek. Grand Prix tegorocznego strzelania kurkowego przypadło Sławomirowi Adamcowi, a karabelę Hetmana Żółkiewskiego zdobył Kazimierz Ciszek. W radomskich strzelaniach uczestniczyli również przedstawiciele bractwa z Lublina oraz z podlasko– kozieradzkiego. Wybór królów kurkowych to najstarsza tradycja bractw kurkowych w Polsce, której początki sięgają średniowiecza, kiedy strzelano do drewnianego kurka z łuków i kusz, a po upowszechnieniu prochu z rusznic również do drewnianych tarcz. W średniowieczu prawo magdeburskie nakładało na mieszkańców miast obowiązek ich obrony własnymi siłami podczas wojen i napadów zbrojnych. Każdy cech rzemieślniczy i kupiecki miał wyznaczone do obrony stałe miejsce: ulicę, odcinek murów miejskich, basztę, bramę miejską. Członkowie cechów z konieczności, przez cały rok ćwiczyli się w strzelaniu, urządzali także doroczne zawody sprawdzające ich kunszt strzelecki. - W Radomiu Kazimierz Wielki w 1364 roku zmienił przestarzałe wówczas prawo średzkie na korzystniejsze magdeburskie i nadał mieszkańcom miasta wiele przywilejów, ale i obowiązek obrony miasta. W tej sytuacji prawnej Radom musiał również posiadać zorganizowany system obrony, z który odpowiedzialni byli przedstawiciele cechów, być może skupionych w konfraternię bracką - wyjaśnia Sławomir Adamiec. Aż do końca XIX wieku bractwa kurkowe miały charakter formacji obronnej i „szkoły strzeleckiej". Rozwiązane przez zaborców, zostały odnowione wpierw w Krakowie w czasach II Rzeczypospolitej – ale już jako stowarzyszenia honorowe, patriotyczne, podtrzymujące najpiękniejsze, polskie tradycje. Współcześnie Bractwo Kurkowe św. Sebastiana powstało w 2012 roku. kat fot. organizatorzy  
Tags