Stypendia z Kanady

27 czerwca 2007
Grają na instrumentach, malują, tworzą nawet muzykę hip-hopową. Jednym słowem są zdolni, ale nie zawsze stać ich na zakup materiałów plastycznych, gitary. Pomoże im fundacja Polish Orphans Charity. Stypendyści grają m.in w orkiestrze


Polsko-kanadyjska fundacja ufundowała stypendia dla uzdolnionej artystycznie młodzieży. Jednak, jak informuje inicjator przedsięwzięcia i przewodniczący kapituły Krzysztof Gajewski, ważnym kryterium była też sytuacja materialna. - Mamy nadzieję, że stypendium, które wynosi 2,6 tys. zł. pomoże w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań tych osób - argumentuje Gajewski. - Poza zakupem np. instrumentów, czy komputera - to w przypadku młodego kompozytora muzyki hip-hopowej - pieniądze można przeznaczyć np. na dodatkowe lekcje.

Spośród 26 złożonych wniosków kapituła wybrała 11 osób, z tym że jedno stypendium przypadnie w udziale dwóm siostrom. Stypendyści to: Bartłomiej Krztuk, Małgorzata Piróg, Damian Gawroński, Aleksander Jeżak, Piotr Pietrusiński, Krystian Wójcik, Karolina Nowak, Justyna Nowak, Małgorzata Osińska oraz Anna i Paula Całusińskie.

Stypendia zostaną wręczone w połowie lipca, na uroczystość przyjedzie ambasador Kanady w Polsce.