Sztuka na Politechnice

28 sierpnia 2007
Politechnika Radomska będzie miała szósty wydział. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę na przekształcenie dotychczasowego Instytutu Sztuki. Siedziba wydziału

O utworzenie wydziału Politechnika Radomska starała się od dłuższego czasu. Uchwałę w tej sprawię Senat uczelni podjął 5 lipca, kilka dni później odpowiedni wniosek trafił do MNiSzW, a wczoraj przyszła twierdząca odpowiedź. - Utworzenie Wydziału Sztuki to wielki sukces, podnosi rangę naszej uczelni. Rozpoczniemy nowy rok akademicki w nowej strukturze organizacyjnej – podkreśla rektor PR Mirosław Luft. Zdaniem prof. Andrzeja Markiewicza prodziekana d/s nauki Wydziału Nauczycielskiego, w ramach którego do tej pory działał instytut, utworzenie Wydziału Sztuki przyczyni się również do wzrostu zainteresowania studiami na kierunkach artystycznych w Radomiu.

Dotychczasowy Instytut Sztuki spełnił wszystkie warunki decydujące o przekształceniu w wydział. - Mamy 13 samodzielnych pracowników, doktorów habilitowanych i profesorów zwyczajnych, dwie osoby są w trakcie przewodu doktorskiego, a to było decydującym warunkiem wydania zgody na utworzenie wydziału – wyjaśnia prodziekan Markiewicz.

Władze uczelni będą się starać już od października o prawo do doktoryzowania. - Mamy nadzieję, ze taką zgodę uda nam się uzyskać w ciągu najbliższych miesięcy – zaznacza rekor Luft. - Teraz pozostało jeszcze kilka innych formalności, m.in: rada naukowa wydziału musi wybrać dziekana – dodaje.

W tym roku akademickim naukę na nowym wydziale na dwóch kierunkach: malarstwa i edukacji artystycznej rozpocznie 30 osób.