Tag: Brodnicki

Eryk Brodnicki, w imieniu Komitetu Demokracji Radomskiej, wystosował do prezydenta Radosława Witkowskiego list otwarty „w sprawie łamania zasad demokracji w Radomiu”. Magistrat uważa, że autor listu działa w ramach konsultacji dotyczących dopuszczalności organizacji przedstawień cyrkowych.

„Papier wszystko przyjmie” – mawiało się w czasach, gdy ludzie czytali niemal powszechnie książki i gazety. Oznaczało to – objaśnię (bo dziś, kiedy nie czyta się już tak powszechnie książek, a gazet prawie wcale, trzeba robić specjalne przypisy, by tekst był zrozumiały) – że można wypisywać oraz wydrukować każdą bzdurę. Dziś parafrazując (co to parafraza? Spytaj Google) to powiedzenie rzec by można „sieć wszystko przyjmie”.