• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: doniesienie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka uważa, że powody odwołania od wyników przetargu przez firmę Erekta na dokończenie budowy hali sportowej były pozorne i miały pomóc wybranemu wykonawcy w odzyskaniu 500 tys. zł wadium. MOSiR – zgodnie z zapowiedzią – złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kuria diecezji radomskiej zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego przez księdza Stanisława Sikorskiego, kapłana związanego z Solidarnością, dziś proboszcza jednej z radomskich parafii. Podobne zawiadomienie wpłynęło także do prokuratury z Komendy Głównej ZHP.