• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: doniesienie

Kuria diecezji radomskiej zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego przez księdza Stanisława Sikorskiego, kapłana związanego z Solidarnością, dziś proboszcza jednej z radomskich parafii. Podobne zawiadomienie wpłynęło także do prokuratury z Komendy Głównej ZHP.