Tag: eskulap roku

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu w gronie laureatów nowego konkursu organizowanego przez urząd marszałkowski „Medyczne Wydarzenie Roku” – Eskulapy Mazowsza 2022. Docenieni zostali lekarze i pielęgniarki z oddziału laryngologii, którzy wykonali skomplikowane operacje u pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi.

Reklama