Tag: Frankowski

„Beneficjent”, „aplikacja”, „wdrożenie”, „implementacja” – to tylko część terminów, które powinni znać wszyscy, którzy zabiegają o pieniądze z UE. W ich pozyskiwaniu będzie pomagać Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego, którą organizują Fundacja Pro Civitas Bono i Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.