Tag: fundusze unijne

Dwa nowe ambulanse dołączyły do taboru SOR-u Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ich zakup prawie 740 tys. zł pochodzących z funduszu Unii Europejskiej. Dzisiaj kluczyki do karetek wręczył ratownikom wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Dzięki statystycznemu podziałowi województwa mazowieckiego (od stycznia 2018 r.) na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny zyskaliśmy finansowe wsparcie z Unii Europejskiej na poziomie poprzedniej perspektywy. Do tego należy dodać środki z programu Polska Wschodnia. W jego ramach Radom ma zagwarantowane 40 mln euro.

Radomscy uczniowie będą mieli lepsze warunki do edukacji komunikacyjnej. Przy szkołach powstaną miasteczka ruchu drogowego. Gmina otrzyma ponad 300 tys. zł z funduszy unijnych na realizację projektu zakładającego doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół właśnie w tym zakresie.

Urząd Miejski ogłasza przetarg na przebudowę parkingu przy ul. Kelles-Krauza. Na oferty czeka do 27 czerwca.

Osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły korzystać z opieki w Dziennym Domu Pomocy, który powstanie w Radomiu. Na jego utworzenie miasto otrzymało ponad milion złotych z funduszy unijnych. Przyjazny Dom będzie się mieścił w wydzielonych pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wyścigowej.

Dawny zespół pałacowo-parkowy w Kozienicach przejdzie gruntowna renowację. Tutejszy samorząd – gminny i powiatowy – przeznaczy na ten cel ponad 3,5 mln zł z funduszy unijnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze starostwem powiatowym w Kozienicach.