• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: fundusze unijne

Urząd Miejski ogłasza przetarg na przebudowę parkingu przy ul. Kelles-Krauza. Na oferty czeka do 27 czerwca.

Osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły korzystać z opieki w Dziennym Domu Pomocy, który powstanie w Radomiu. Na jego utworzenie miasto otrzymało ponad milion złotych z funduszy unijnych. Przyjazny Dom będzie się mieścił w wydzielonych pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wyścigowej.

Dawny zespół pałacowo-parkowy w Kozienicach przejdzie gruntowna renowację. Tutejszy samorząd – gminny i powiatowy – przeznaczy na ten cel ponad 3,5 mln zł z funduszy unijnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze starostwem powiatowym w Kozienicach.