Tag: jezdnie

Niemal wszystkie jezdnie budowanego śródmiejskiego odcinka trasy N-S są już gotowe. Wykonawcy zadania skupiają się obecnie przede wszystkim na budowie wjazdu na wiadukt nad torami kolejowymi na ulicy Słowackiego od strony ulicy Beliny-Prażmowskiego oraz zjazdu (tak zwanego ślimaka) z tego obiektu od strony ulicy Czachowskiego.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z planowanym czyszczeniem nawierzchni jezdni z asfaltu porowatego, w środę i czwartek (25 i 26 kwietnia) wystąpią utrudnienia w ruchu na fragmencie ul. Żółkiewskiego od Zbrowskiego do Holszańskiej.

MZDiK informuje, że w związku z zakończeniem etapu budowy skrzyżowania ulic Jana Pawła II i nowej Młodzianowskiej, od dziś (20 bm.) od godzin popołudniowych ruch będzie odbywał się obiema jezdniami Jana Pawła II.