• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Kanada

Malują, grają, tańczą – jednym słowem rozwijają swoje talenty. Teraz będzie im trochę łatwiej, bo otrzymali stypendia od polsko-kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Przyznała je ona młodym radomianom już po raz jedenasty.

Już po raz dziesiąty Fundacja Polish Orphans Charity wręczy uzdolnionym dzieciom i młodzieży stypendia artystyczne. Uroczystość będzie częścią obchodów 10-lecia stypendialnej działalności w Radomiu fundacji założonej przez Polonię kanadyjską.

– Przyznamy 20, a może nawet więcej stypendiów – cieszy się Krzysztof Gajewski, reprezentujący kanadyjską organizacje polonijną, która zbiera pieniądze na wsparcie uzdolnionej artystycznie, ale niezamożnej młodzieży.