Tag: konsument

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, jednostki podległej wojewodzie, udzielać będą porad dotyczących praw klienta.