Tag: Kuroń

Kilkunastu kandydatów zgłoszono na patrona obwodnicy południowej. Ilu? – Już sam się gubię – przyznaje szef komisji kultury rady miejskiej.