Tag: nabór

Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Radom. Nabór, wzorem lat ubiegłych, jest prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego przy zachowaniu jednolitych kryteriów naboru. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021.

Rozpoczęła się rekrutacja do radomskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Podobnie jak w latach ubiegłych jest ona prowadzona drogą elektroniczną. Miasto przygotowało w placówkach ponad 4 tys. 600 miejsc.

Do końca kwietnia można zgłaszać wnioski do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia. Nabór właśnie ruszył. – W tym roku wracamy do sprawdzonych rozwiązań, m.in. podziału projektów na trzy kategorie kwotowe. Pozwalają na to zmiany w ustawie o samorządzie gminnym pozwalają – wyjaśniają władze miasta.

Pora dla najmłodszych dzieci, a właściwie ich rodziców i opiekunów. Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nabór, tak jak przez ostatnie lata, będzie prowadzony drogą elektryczną przy zachowaniu jednolitych kryteriów. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020.

Kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity ufunduje w tym roku już po raz 17. stypendia dla niezamożnych, uzdolnionych artystycznie uczniów. Nabór wniosków o ich przyznanie rozpocznie się 1 kwietnia. Do podziału jest ponad 33 tys. zł.

Można już składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na 2023 r. To z nich wybierzemy te, które zostaną później wykonane. Jest o co walczyć, bo w puli znalazło się aż 25 mln zł. W dotychczasowych edycjach BOM mieszkańcy regionu radomskiego dostali pieniądze na realizację 21 swoich pomysłów.

Jest kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, jak również studentów III roku kierunku pielęgniarskiego, położnictwa i ratownictwa medycznego. Finansowe wsparcie przyznaje Zarząd Powiatu Radomskiego.

Można już składać wnioski o stypendia kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Są one przyznawane od 16 lat. W tegorocznej edycji do podziału pomiędzy uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież jest kwota prawie 37 tys. zł. Nabór potrwa do 15 października.

Technik robotyk, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik eksploatacji terminali – klasy o takich m.in. specjalnościach zostaną otwarte jesienią w radomskich szkołach ponadpodstawowych. Dzisiaj, 16 maja rozpoczyna się rekrutacja do tych placówek na rok szkolny 2022/2023. Podobnie jak w latach ubiegłych będzie ona prowadzona drogą elektroniczną.

Studenci ostatnich lat medycyny mogą już składać wnioski o przyznanie stypendiów przyznawanych przez starostę radomskiego. Na zgłoszenia zainteresowanych fundator czeka do 21 listopada. Wsparcie finansowe wynosi do 2 tys. zł brutto.