Tag: NIK

Poseł Konrad Frysztak (Platforma Obywatelska) po raz kolejny interweniuje w sprawie opóźnień na budowie linii kolejowej nr 8 z Radomia do Warszawy. Tym razem sprawę kieruje do Najwyższej Izby Kontroli. Prosi o kontrolę w PKP PLK oraz Minsterstwie Infrastruktury.

– Wybór siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu nie był uzasadniony względami merytorycznymi – ocenia Najwyższa Izba Kontroli i wnioskuje do zarządu spółki o analizę zasadności utrzymywania dwóch biur. Tymczasem PGZ potwierdza, że zamierza wybudować w Radomiu swoją siedzibę.

Broszura informująca o radomskich inwestycjach, która ukazała się przed wyborami samorządowymi została wydana, choć nie było jej w planie zamówień magistratu. Najwyższa Izba Kontroli uznała, że urząd miejski postąpił niezgodnie z wewnętrznym regulaminem i wytknął ratuszowi liczne uchybienia.