• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: odpady zielone

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ,,RADKOM’’ informuje, że odbiór odpadów zielonych w czerwcu zostaje wstrzymany ze względu na wyczerpanie miesięcznej ilości odpadów wynikającej z procesu technologicznego. O terminie wznowienia odbioru odpadów ulegających biodegradacji w lipcu poinformuje odrębnym komunikatem.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ,,RADKOM’’  opublikowało komunikat, w którym informuje, że w czerwcu odbiór odpadów zielonych  realizowany będzie z „poślizgiem”  i planowany jest w dniach 6, 13, 19 i 27. Jest to spowodowane dużym nagromadzeniem tego rodzaju odpadu i czasowym wstrzymaniem przyjmowania odpadów zielonych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Radkom prosi o zrozumienie i przeprasza mieszkańców za niedogodności.

Radkom ponownie wstrzymuje – do odwołania – przyjmowanie odpadów zielonych. Tłumaczy to czasowym wstrzymaniem przyjmowania tychże w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie nagromadziło się ich dużo. Ten rodzaj odpadu nie jest również przyjmowany w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Radomiu.