• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: patrol medyczny

Po raz pierwszy tej jesieni na ulice Radomia wyjechał dzisiaj patrol medyczny, którego zadaniem jest udzielanie pomocy osobom bezdomnym. W jego skład wchodzą wolontariusze Caritas, ratownicy medyczni oraz strażnicy miejscy.

Patrol medyczny znów wyjedzie na ulice Radomia, by udzielać pomocy osobom bezdomnym. Od połowy października patrol złożony z wolontariuszy radomskiej Caritas, ratowników medycznych oraz strażników miejskich będzie odwiedzał miejsca, w których koczują bezdomni.