Tag: piece

Prawie 3 mln zł chce w tym roku przeznaczyć miasto na likwidację w Radomiu palenisk węglowych. Dzięki kolejnemu etapowi programu Kawka zniknie 270 pieców opalanych w ten sposób. Zainteresowani dofinansowaniem mieszkańcy, powinni już być gotowi do składania wniosków.

Wszyscy, którzy w tym roku złożyli wnioski o dotacje na likwidację pieców węglowych uzyskają finansową pomoc. Miasto otrzymało obiecane, dodatkowe pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .Łącznie w tym roku w Radomiu zostanie zlikwidowanych 427 pieców.

Wszyscy radomianie, którzy ubiegali się o dotację na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich innymi źródłami ciepła otrzymają dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże miastu dodatkowe pieniądze w kwocie ponad 1,1 mln zł.

248 wniosków o udzielenie dotacji na likwidację pieców węglowych i montaż nowego źródła ciepła wpłynęło do wydziału ochrony środowiska urzędu miejskiego. Dofinansowanie, o które wnioskują mieszkańcy to kwota 2,7 mln zł, miasto ma dla nich około 1,4 mln zł.