Tag: Polish Orphans Carity

– Przyznamy 20, a może nawet więcej stypendiów – cieszy się Krzysztof Gajewski, reprezentujący kanadyjską organizacje polonijną, która zbiera pieniądze na wsparcie uzdolnionej artystycznie, ale niezamożnej młodzieży.