• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: praca

Panuje powszechne podejście, że introwertycy są gorszymi pracownikami ze względu na swoje mniejsze umiejętności komunikacji i mniejszą otwartość. Warto zapoznać się z kilkoma mitami dotyczącymi introwertyków, by nie bać się ich, potrafić docenić, bo jest wiele stanowisk pracy, na których ich cechy osobowości są pożądane.

Błędy przy rekrutacji

29 stycznia 2020

Wielu kandydatów podczas poszukiwania nowego zatrudnienia ogranicza się do wysyłania CV i listów motywacyjnych do potencjalnych pracodawców, a następnie liczy, że to ich propozycja wywrze najlepsze wrażenie na zespole rekrutacyjnym. Jeśli uda im się dostać na rozmowę kwalifikacyjną, ubiegający się o pracę liczą na szczęście.

5,4 tys. mieszkańców Radomia dojeżdża do pracy poza granice miasta, najczęściej do Warszawy i do gminy Jedlińsk. Z kolei wśród osób dojeżdżających do pracy w Radomiu (8 tys. osób) najwięcej jest mieszkańców gmin Jedlnia-Letnisko i Kowala.

Sąd Najwyższy w głośnej sprawie pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy, które zostały zwolnione za udział w strajku, ostatecznie zdecydował o przywróceniu ich do pracy. GOPS z własnej kasy ma też wypłacić pracownicy socjalnej i asystentce rodziny wielotysięczne odszkodowania za cały okres kilkuletniego zwolnienia.

Etaty czekają w branżach: metalowej, motoryzacyjnej, handlowej, spożywczej, usługowej a nawet lotniczej oraz służbach mundurowych. Firmy zainteresowane zatrudnieniem pracowników będą prezentowały prawie 1000 ofert na targach, które odbędą się w piątek, 20 września, w godz. 10-13 w holu Sali Koncertowej UM w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53.

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nabór prac do konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia. Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, licencjackie lub magisterskie, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia.

W czasie strajku nauczycieli, pracownicy radomskiego urzędu miejskiego i Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu mający problem z zapewnieniem swoim dzieciom opieki, będą mogli przyjść do pracy wraz z nimi. Tak zdecydowali: prezydent Radomia i marszałek województwa.

Studenci wyższych uczelni zainteresowani podjęciem pracy w Radomiu mogą ubiegać się o stypendia stażowe. Przyznaje je miasto i ono też zachęca do składania wniosków w tej sprawie.

Rozpoczynając pracę w nowym miejscu, na nowym stanowisku, pracodawca jest zobowiązany do zawarcia z nowozatrudnionym pracownikiem odpowiedniej umowy. Istnieje możliwość pracy na tzw. etacie lub pracy na umowę-zlecenie. Czym się różnią te umowy? Jakie są ich wady oraz zalety?

Pracujesz już od jakiegoś czasu, bez przerwy, i przydałoby Ci się trochę odpoczynku? Jesteś zatrudniona/-y na podstawie umowy o pracę? Poznaj rodzaje urlopów pracowniczych i sprawdź w jakich sytuacjach możesz z nich skorzystać!